Skip to content

De Haagse Muziekcentrale

Welkom! Wij zijn de mensen van de HMC, de Haagse MuziekCentrale. Onze passie is muziek, welke we beleven door beoefening van podiumkunst én, muziekonderwijs. Pas als je serieus bezig bent met lesgeven besef je wat een verrijking het is voor je eigen spel. Dit: sámen naar een oplossing zoeken voor problemen die zicht voordoen en dan de sleutel vinden!

Om tegemoet te komen aan de wens muziekles betaalbaar te houden, geven we deze lessen aan thuis of aan huis, en voeren onze docenten hun eigen administratie. Zo beperken we de kosten die anders zouden opgaan aan zaken die niet rechtstreeks ten goede komen aan ons hoofddoel.

Zoals wij zelf in een grote verscheidenheid aan muzikale settings het gesprek aangaan, zo wensen wij ook onze leerlingen dit genoegen. Daar waar privéles zorgt voor het ontdekken van jezelf en je eigen mogelijkheden, zorgen samenspellessen voor de externe oriëntatie en het ontdekken van jezelf in relatie tot anderen. Wanneer leerlingen ver genoeg gevorderd zijn op hun instrument, én die wens koesteren, spannen wij ons in dit te faciliteren. Omdat de HMC een kleinschalige organisatie is, zijn wij in staat geschikte samenspelpartners voor onze leerlingen te vinden. Er moet immers wel sprake kunnen zijn van een ‘klik’ om de mogelijkheden optimaal te benutten.

Naast onze kerntaak als muziekonderwijsinstelling zien wij ook mogelijkheden in maatschappelijke context. Muziek als communicatiemiddel, bron van inspiratie en troost, leent zich bij uitstek voor situaties waarin woorden tekortschieten of zelfs helemaal uitblijven. Bijzondere vermelding verdient hier het project Muziek & Dementie, dat wij op uitnodiging van het Residentie Orkest in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium hebben omarmd. Hier stellen de docenten van de HMC hun vaardigheden als musici in dienst van dementerende ouderen, die door de aard van hun aandoening vaak minder goed of zelfs helemaal niet meer in staat zijn zich te uiten. Door met deze mensen een muzikale dialoog aan te gaan willen wij een uitweg bieden uit het isolement waarin zij zich dikwijls bevinden, en hen de mogelijkheid geven op een betekenisvolle wijze in relatie te treden tot de mensen om hen heen. In ons streven vinden wij weerklank bij partners in de zorg, zoals de WoonzorgCentra Haaglanden (WZH).

Neem contact met ons op, wij dragen onze liefde voor en kennis van de muziek graag aan je over!

E: muziekles@dehaagsemuziekcentrale.nl

Back To Top