Skip to content

Muziek & Dementie bij WZH Hoge Veld

Muziek & Dementie

Van 11 mei tot 29 juni verzorgen docenten van de Haagse MuziekCentrale, samen met masterstudenten van het Koninklijk Conservatorium, een workshopserie Muziek & Dementie op de locatie Hoge Veld van de Woonzorgcentra Haaglanden (WZH). Door middel van muzikale improvisatie proberen zij in contact te treden met dementerende ouderen, die door hun aandoening niet of in mindere mate in staat zijn tot verbale communicatie, en zo de persoon te bereiken die achter de dementie schuilgaat.

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Teepe: mirjam@dehaagsemuziekcentrale.nl.

Back To Top